تالار زبانشناس

چرا herو his پشت سر هم آمده اند؟ ممنون

He gave her his hand and he led her into the hall

==================
این تاپیک مربوط به درس« سیندرلا » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی سوم »

2 Likes

He gave her his hand

این جمله دو تا مفعول داره

فاعل : he
فعل : gave
مفعول غیر مستقیم : her
مفعول مستقیم : his hand

3 Likes

he gave her, his hand
معنی جمله به این شکله: او(مذکر) دست خودش را به او(مونث) داد.

3 Likes