تالار زبانشناس

Him seeing me

! I’ve got to get out of here without him seeing me!”

به جای قسمت

Him seeing me

میشد گفت he is seeing me

==================
این تاپیک مربوط به درس« جک و لوبیای سحرآمیز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی سوم »

3 Likes

i’ve got to get out of here without him , seeing me
without him
seeing me

بعد از "without " نیاز به مفعول داریم و نمی تونیم از “he” استفاده کنیم.
اما میشه به این شکل هم نوشت:

i’ve got to get out of here but not when he is seeing me.

2 Likes

@pari
سلام
این هم از همون موارد موصولی هست؟

2 Likes

نه به این‌ها میگن عبارت‌های حرف اضافه‌ای. موصولی‌ها اگه از جمله حذف بشن معنی جمله ناقص میشه ولی عبارات حرف اضافه‌ای همیشه اینطور نیست

3 Likes

I have got چه معنی میده چرا میشه من باید

2 Likes

درست معنی شده. have to و have got to هر دو به معنی “باید” هستند.

3 Likes