تالار زبانشناس

Using "A Bit" and "As Well"

7 Likes

سلام
کلیپ جالبی بود، شاید خوب باشه از این مجموعه تو زبانشناس هم قرارداده بشه
ممنون

1 Likes