تالار زبانشناس

Look pastمعنیه

معنیه look pastچی میشه؟ مثلا look past to it
و look past it در هر دو جمله چه معنی ای میده! و همین طور معنای جمله…

1 Likes

با توجه به جمله ای که توش بکار رفته میتونه معانی مختلفی داشته باشه، باید کل جمله رو بنویسین

اما بطور کلی look past میتونه بعنوان یه اصطلاح و به معنی نادیده انگاشتن یا همون ignor بکار بره، مثل جمله زیر:

We should not look past the wisdom of the elders

که یعنی ما نباید اونچه رو که نسلهای گذشته به ما آموزش دادن و درواقع حکمت اونا رو نادیده بگیریم

و غیر از اون میتونه به معنای نگاه کردن فراتر از چیزی باشه مثلا اگر در پیش روی دید شما تصویر یه خونه هست، و پشتش یه درخت وجود داره، میتونین بگین:

If you look past the building you’ll see a maple tree.

حتی ممکنه بعضی جاها به معنی نگاه کردن به گذشته باشه

خلاصه بستگی به معنا و مفهوم جمله داره

3 Likes