تالار زبانشناس

اجزای جمله

درباره پاراگراف آخر توضیحی بفرمایید،

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان کوتاه انگلیسی آخرین دایناسورها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی پنجم »