تالار زبانشناس

معنی عبارت libral laws در درس زندگی در جنگل

Iiberal laws در این درس منطور چیست

2 Likes

قوانین آزادی خواهانه

اشاره به قوانین و اصول مکتب لیبرالیسم داره که انسان رو مختار میدونه فقط بر پایه عقل خودش رفتار کنه وآزاد باشه و تابع هیچ قانون و محدودیتی از طرف وحی یا حکومت یا سیاستی نباشه

درواقع اینجا به این اشاره داره که اگه بری و زندگی ساده ای رو توی جنگل شروع کنی، از قید و بند بسیاری از قانونها آزاد میشی، خودتی و خودت و هر کار دلت بخواد میتونی بکنی
( البته اشتباهش اینه که به حضور آقا شیره توی جنگل اشاره ای نکرده ) :rofl::sunglasses::joy:

3 Likes