تالار زبانشناس

سوال گرامری درباره جمع یا مفرد بودن

Was there a lot of freedom at the carpet factory?o
سلام
چرا اینجا was اومده مگه a lot of جمع حساب نمیشه
[//]: # (لطفا مطالب زیر را به هیچ وجه تغییر ندهید)

این تاپیک مربوط به درس« شتاب دهنده ی تسلط الف » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های واقعی » فصل: « برده داری کودکان »