تالار زبانشناس

Callie opened the door only to findsher friend in a panic

معنیه این جمله میشه: در رو باز کرد فقط به خاطر اینکه ببینه دوستش داره میترسه؟؟

==================
این تاپیک مربوط به داستان« ولنتاین باحاله! » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
پکیج: « داستان های مصور صوتی »

1 Likes

آخه متوجه only to نمیشم

1 Likes

شاید بهتر باشه جمله رو اینطوری تقسیم کنین :

Callie opened the door only
کالی فقط درب رو باز کرد

to finds her friend in a panic
تا دوستش رو در حالت وحشت ببینه

مفهوم کلی جمله به فارسی شبیه همونه که در ترجمه اومده

چیزی مثل اینکه کالی فقط کافی بوده درب رو باز کنه تا ببینه دوستش وحشتزده اونجا ایستاده

4 Likes

خیلی عالی بود. ممنونم

1 Likes