تالار زبانشناس

Right on by

در جمله زیر right on by اصطلاحه؟

The tortoise crawled right on by.

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی خرگوش و لاکپشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی سوم »

1 Likes

نه اصطلاحی نیست، چونکه دونه دونه میشه معنیش رو در آورد.
Right درست ، on از ، by نزدیک ، از جلو

5 Likes