تالار زبانشناس

ساختار جمله پایین به چگونه است

معنی جمله میشه: این قابل اجراست. میشه انجامش داد. شدنیه و مانند این جملات
بعد از can فعل به صورت ساده میاد که اینجا be اومده و done هم صورت مجهول do هستش. چون بعد از افعال to be باید حالت سوم فعل رو به کار برد که اینجا done هستش.
صورت معلوم جمله اینطوری بوده: you can do it (میتونی انجامش بدی)
اما به صورت مجهول دراومده it can be done (میشه انجامش داد).

1 Likes

ممنون از راهنمایتون:hugs::hugs::hugs::hugs::hugs: