تالار زبانشناس

Find out more

سلام به همه رفقای گل،
آیا find out more یه اصطلاحه؟ و این عبارت رو کجاها بیشتر میتونیم استفاده کنیم و تفاوتی با
more understand داره؟
دمتون گرم. اگه سوالم ایراد داشت خودتون ببخشید

سلام. find out یعنی فهمیدن، متوجه شدن، خبردار شدن، پی بردن. underestand هم به معنی فهمیدن، درک کردن، دریافتن، از نظر ذهنی چیزی رو متوجه شدن

4 Likes

پس find out و understand رو میشه به جای هم به کار برد و در معنی جمله تغییری ایحاد نمیکنه، درست متوجه شدم؟

خیر نمیشه در همه‌ی موارد به جای هم استفاده کرد. با توجه به معنی‌های فارسی که گفتم مشخصه که مترادف نیستند. find out به نوعی معنی کشف کردن میده :point_down:

Understand usually implies a state of knowledge : you know how something works or how to do something or the meaning of what somebody has said, and so forth.

To find something out simply means to discover it. It means to locate it by searching.
“To find out” implies that the answer exists elsewhere, and through research or investigation, you will get that existing answer.

2 Likes

Figure out و Understand
مترادف هستند

3 Likes