تالار زبانشناس

معنی pile up در این جمله؟ آیا معنی انباشته شدن میده؟

Gabby: You’re not letting your work pile up.

X

==================
این تاپیک مربوط به درس« دانشگاه آیو لیگ در آمریکا واقعا چه معنی می دهد » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « پادکست All Ears English » سرفصل: « قسمت اول »

1 Likes

بله ، یعنی تلنبار شدن و انباشته شدن کارها

5 Likes