تالار زبانشناس

لطفا اینو برام معنی کنید

Do, do take action. (Um), as far as your studying, (you know), if (um) it’s, if it’s important to you, you need to take five minutes. Just, if that’s all you can spare at first, take five minutes and start studying. Those five minutes will make a difference.

==================
این تاپیک مربوط به درس« بهترین زمان شروع مطالعه انگلیسی چیست؟ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « پادکست All Ears English » سرفصل: « قسمت اول »

2 Likes

این کار را انجام دهید.(ام)، تا جایی که داری مطالعه می کنی، (می دونی)، اگه (ام) این هست،اگه برات مهم، احتیاج داری که ۵ دقیقه وقت بذاری.
فقط، اگر این تنها چیزی است که می توانید در ابتدا از آن استفاده کنید، پنج دقیقه وقت بگذارید و شروع به مطالعه کنید.این پنج دقیقه متفاوت خواهد بود.

2 Likes