تالار زبانشناس

مفهوم gone by دراین جمله ؟

how you can take a look at the year that’s just gone by, 2013,

==================
این تاپیک مربوط به درس« اهداف معکوس انگلیسی در سال نو » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « پادکست All Ears English » سرفصل: « قسمت اول »

1 Likes

سپری شدن، گذشتن (زمان)

1 Likes