تالار زبانشناس

درباره want

در درس داستان کوتاه بیشتر قسمت ها فعل want بعدش to اومده بعضی قسمت بدون to میشه علتشو بگین؟؟؟چه جاهایی to بزاریم و برعکس

==================
این تاپیک مربوط به درس« درس اصلی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « الگو ها »

1 Likes

لطفا جملات رو بنویسید

1 Likes

اگر بعد از want فعل باشه حتما باید to بیاد مثل
/I want to walk /talk/drive…
کلا یک سری فعل هست که بعد از اونا مصدر با to میاد. Want یکی از اوناست.
ولی اگه اسم باشه نیاز نیست
I want a sandwich/ car …

3 Likes

بله الان نگاه کردم همین طور بود ممنون

1 Likes