تالار زبانشناس

چالش دیسکاشن - در حال حاضر یا در آینده فکر می کنی چطور می تونی به مردم کمک کنی؟

سلام دوستان گرامی

چالش این هفته ما درباره کمک کردن به دیگرانه

تا به حال به کسی کمک کردید؟ اگه آره چطوری؟

فکر میکنید اگه یه فاجعه رخ بده چه مهارتی دارید که می تونه به مردم اطرافتون کمک کنه؟

آیا در مهارتی دارید کار می کنید که در آینده به مردم بتونه چیزی اضافه کنه؟

نظرتون درباره کمک کردن و در قبالش پول گرفتن چیه؟


برای حمایت از ما کلیپ هارو در شبکه های اجتماعی به اشتراک بزارید و مارو دنبال کنید.

image تلگرام image اینستاگرام image آپارات image یوتیوب

11 Likes

10 Likes

Thank you a million Mr. Kambiz for your new challenge and your compliments. I’m busy right now but I’ll record my voice in due time.
The quality of your voice is great. I wish I could record my voice with such quality. :grimacing:
It’s good to hear that you have fixed your microphone.

8 Likes

6 Likes

2 Likes

Sorry for the noisy washing machine

2 Likes

سلام
آخرش چی شد
اوج حساس کار یهویی قطع شد
پول رو بگیریم یا نه :joy::sweat_smile::grin:

2 Likes

What are you waiting for?

1 Likes

listen to your voice again
the end part
I think you wanted to say
you have to make a money
if you wanna using your skill
but you didn’t say that
that seems kinda, interruption happened
am i right ?

2 Likes

No it is not like that and I didn’t miss anything. You just don’t get it. I am saying if you can make money from your skill, so what are you waiting for? Why don’t you start making money? You have to do it.

1 Likes

yeah yeah yeah
it’s clear right now
that’s right
what are you waiting for?

2 Likes