تالار زبانشناس

ترجمه متن کتاب

سلام دوستان.کسی اپ خوب واسه عکس گرفتن از متن و ترجمه می شناسه معرفی کند؟