تالار زبانشناس

درجمله he did become Mayor of Londonآیاbecame بذاریم به جای did become غلط هست؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« دیک ویتینگتون » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی چهارم »

3 Likes

خیر.‌ did اونجا برا تاکید اومده و هرگاه did توی جمله باشه فعل به صورت ساده میاد. Did come و came یکی هستن.

9 Likes

پس یعنی جمله به خاطر حضو دید غلط نیست؟
آخه کاربرد did فقط در جمله و منفی نیست؟

3 Likes

یکی از کاربردهای do و did همینه که برای تاکید روی فعل اصلی میان.

2 Likes

آها… خیلی ممنونم…

4 Likes

من یه سوال داشتم پری خانم
من تایم مطالعه ام رو روی یک ساعت تنظیم کردم بعد الان میخوام تغییر بدم به 2 ساعت زنجیره خوندنم پاره میشه چیکار کنم بذارم رو دوساعت ولی زنجیره های قبلی بمونه؟

3 Likes

تا جایی که من میدونم هیچ راهی نداره. مگه اینکه ساعت مطالعه‌تون رو همون یک ساعت تنظیم کنید ولی شما دو ساعت مطالعه داشته باشید.

3 Likes

بله خودمم همین فکرو کردم… این مشکلم گفتم به تیم پشتیبانی که درست شه

3 Likes