تالار زبانشناس

مشکل درترجمه

you’ll have to forget about going to Iran"

You will have
به چه معناست؟قاعده گرامری داره؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« درس مکمل » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « دخترک زیرک - درسنامه اصلی » متن تاکید شده

که مشخصه برای ایندست will
کلمه بعدیش که یعنی مجبوری یا باید have to
پس معنیش میشه تو مجبور خواهی شد که رفتن به ایران را فراموش کنی
البته اساتید دیگه هم بیان نظراتشون رو بگن

1 Likes

درسته دقت نکردم به have toکه به معنای مجبور بودن هست
مرسی

1 Likes