تالار زبانشناس

Let's talk. the power of having consistency

سلام
این لتس تاکو چند ماه پیش داده بودم. توش درباره ی ویدیویی در یوتیوب که در مورد اهمیت داشتن استمرار صحبت میکنه بحث میکنم. به دو نکته ی مهم هم از کتاب مل رابینز و دیوید گاگینز اشاره میکنم.
چون خیلی بحث مهمیه آوردمش بالا. به امید اینکه مفید واقع بشه.

https://youtu.be/gqGmnsOrzE4

10 Likes

8 Likes

سلام اقا مصطفی کار خوبی کردین این تاپیکو اوردید بالا چون ندیده بودمش.
در اسرع وقت گوش میدم نظرمو میگم.

2 Likes

3 Likes