تالار زبانشناس

Had come چطور معنی میشه

اینجا چطور معنی میشه a teerible dragon had com

==================
این تاپیک مربوط به درس« جورج و اژدها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

سلام

A terrible dragon had come to live in the lake and attacked the village every day.

همون طور که در ترجمه متن درس اومده:

اژدهای وحشتناکی برای زندگی به دریاچه آمده بود و هرروز به روستا حمله می‌کرد.

ماضی بعید (Past Perfect) در زبان انگلیسی به صورت زیر ساخته می شه:

had + شکل سوم فعل

شکل سوم فعل come هم، come خواهد بود.
/come به معنی آمدن است./

ماضی بعید:
" برای بیان عمل یا کاری که در گذشته قبل ازعمل دیگری اتفاق افتاده باشد از گذشته کامل (ماضی بعید) استفاده می شود که نیازمند دو عمل است: عملی که در گذشته دورتر انجام شده به شکل بعید و عملی که بعدا انجام شده به شکل گذشته ساده بیان می شوند.

توضیحات مربوط به ماضی بعید از سایت

3 Likes

پس had اینجا به معنی داشتن نیست

2 Likes

درسته… had کمک می کنه که فعل اصلی بتونه به ماضی بعید تغییر معنا بده (فعل کمکیه)

و با داشتن این فعل کمکی، براحتی میشه جمله مورد نظر رو سوالی یا منفی کرد.

3 Likes