تالار زبانشناس

Stick it out

Stick it out
0
#1

Stick it out به چه معنی است

======================
این تاپیک مربوط به درس «حضانت فرزند - درسنامه اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «دروس پایه‌‌ی انگلیسی بدون‌تلاش»، فصل «حضانت فرزند»)

#2

فریزال وربه به معنی تحمل یا ادامه ی یک وضعیت دشوار

2 Likes