تالار زبانشناس

ترجه right در اینجا

A magic beanstalk grew up right before their eyes
سلام
این کلمه اینجا برای چه استفاده شده و چه ترکیب رو ما شاهدیم؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جک و لوبیای سحرآمیز - زبانشناس » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی سوم »

2 Likes

اینجا right به معنی “درست” جلوی چشمش یا “دقیقا” جلوی چشمش رو میده
right کاربرد های متفاوتی داره مثل:

 1. (حال) خوب
  Is he all right? حالش خوبه؟
 2. باشه! قبوله!
  can we leave at 6? All right
  میتونیم ساعت شش برویم؟ باشه
 3. به معنی درست
  He walked right toward me. او درست به طرف من آمد
7 Likes

سلام
اون وقت before their eyes چرا اومده و چا نیازی بهش بوده؟
استفاده از before برای چی هست
چرا frontاستفاده نشده؟

1 Likes

before/in front of somebody’s (very) eyes
if something happens before your very eyes, it happens where you can clearly see it;
in somebody’s presence; in front of somebody

با توجه به توضیح بالا، جمله رو به این شکل هم میشه نوشت:

A magic beanstalk grew up right in front of their eyes!

ترجمه: یه بوته‌ی لوبیای جادویی درست جلوی چشمان آن‌ها از زمین رویید.

7 Likes

جالب بود
فقط این very جریانش چیه؟

توی فرهنگ لغت آریان پور برای کلمه very معانی زیر مشخص شده:

 • كاملاً، درست‌، عيناً، همان‌، درست‌ همان‌، عيناً همان‌، خود

احتمالاً دو جمله زیر معادل هم هستند:

A magic beanstalk grew up right in front of their eyes!

و

A magic beanstalk grew up in front of their very eyes!

4 Likes

برای تاکید میاد. یعنی دقیقا جلوی چشمشون

4 Likes

سلام
Very یا right?

تقرببا متوجه شدم

1 Likes

از very برای تاکید استفاده میشه

5 Likes