تالار زبانشناس

سلام بعد از فکتوری چرا اس مالکیت نگذاشته؟

At the age of four, Iqbal’s mother sold him to a carpet factory owner for $12

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی بردگی کودکان - زبانشناس » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های واقعی » فصل: « برده داری کودکان »

3 Likes

کلمه owner همان کار اس مالکیت را می کند.
مثال:

Ali owns a car. = It is Ali’s car

4 Likes