تالار زبانشناس

چرا در این جمله به جای him ازhisاستفاده نمیکنه؟

They pull him over.

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی مسابقه - زبانشناس » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « مسابقه - درسنامه اصلی »

2 Likes

اینجا میگه که پلیس ها او را به کنار بردند. ضمیر مفعولی میاد
در حالی که his ضمیر ملکی هست و نشون دهنده مالکیت…

6 Likes