تالار زبانشناس

ارزیابی کتاب جرم متولد شده

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از کتاب « جرم متولد شده » نرم افزار «زیبوک» است.
توضیح مختصری از این دوره:

سطح: 4

1 Likes

ترجمه مناسب عنوان: جرم (جنایت) بالفطره

1 Likes

این کتاب خیلی خنده داره. با فرهنگ آفریقای جنوبی و آپارتاید هم آشنا میکنه شما رو.

2 Likes