تالار زبانشناس

Constructivism & constructionism

Constructivism & constructionism
0

سلام به همه بزرگواران
اگر کسی در رشته‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی مطالعه دارد و تفاوت دقیق این دو واژه را میداند ممنون میشم که راهنمایی کند.

==================
این تاپیک مربوط به درس« سخت است که برنامه ی غلط آموزشی را بطور کلی عوض کرد » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « کتاب گویا »

1 Like

According to Oxford Dictionary of Sociology, the term constructionism is used in sociology and constructivism in psychology. The terms are tightly linked.

According constructionism, the world around us is socially constructed rather than being objective. Constructivism is said to refer to our psychological (cognitive) processes and structures at individual level. In other words, how we perceive world as individuals.

1 Like

همچنین میتونید از توضیحات این لینک هم استفاده کنید.
https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/JIEB-01-2018-0002

خیلی ممنون از راهنمایی‌تون