تالار زبانشناس

Constructivism & constructionism

سلام به همه بزرگواران
اگر کسی در رشته‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی مطالعه دارد و تفاوت دقیق این دو واژه را میداند ممنون میشم که راهنمایی کند.

==================
این تاپیک مربوط به درس« سخت است که برنامه ی غلط آموزشی را بطور کلی عوض کرد » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « کتاب گویا »

2 Likes

According to Oxford Dictionary of Sociology, the term constructionism is used in sociology and constructivism in psychology. The terms are tightly linked.

According constructionism, the world around us is socially constructed rather than being objective. Constructivism is said to refer to our psychological (cognitive) processes and structures at individual level. In other words, how we perceive world as individuals.

2 Likes

همچنین میتونید از توضیحات این لینک هم استفاده کنید.
https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/JIEB-01-2018-0002

1 Likes

خیلی ممنون از راهنمایی‌تون

1 Likes