تالار زبانشناس

متن انگلیسی نیست

متن انگلیسی نیست
0

آن ها می دانند که خانواده هایشان خیلی عصبانی خواهند شد پس پیش راهب لارنس می روند و پنهانی ازدواج می کنند.

متن انگلیسی جمله بالا موجود نیست گوینده هم چیزی نمیگه اما از این قسمت به بعد حرکت متن و صوت ناهماهنگ میشه.

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی رومئو و ژولیت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی اول »

3 Likes

اره راس میگه برا منم سوال شده بود

3 Likes

لطفاً تصحیح بفرمایید