تالار زبانشناس

Only after he finishes eating will he let the other wolves eat

Only after he finishes eating will he let the other wolves eat
0

چرا will قبل ازhe اومده؟
این جمله کلا چه ساختار گرامری هست؟
اگر will نمیومد باز هم جمله معنی نمیداد؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی مرد گرگی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های واقعی » فصل: « مرد گرگی »

1 Like

حل شد!

1 Like