تالار زبانشناس

Only after he finishes eating will he let the other wolves eat

چرا will قبل ازhe اومده؟
این جمله کلا چه ساختار گرامری هست؟
اگر will نمیومد باز هم جمله معنی نمیداد؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی مرد گرگی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های واقعی » فصل: « مرد گرگی »

2 Likes

حل شد!

2 Likes