تالار زبانشناس

معنی این پاراگراف از متن را متوجه نمیشم

یعنی لبریز شدن کاسه‌ی صبر (دقیقا یعنی به اینجام :nose: رسید) :grimacing:

3 Likes