تالار زبانشناس

With به جای for

He says he would have starved if it hadn’t been for a group of monkeys who cared for him while he was lost.

اینجا میشه به جای for group of monkeys از with a group of monkeys استفاده کرد؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی حیوانات وحشی نجات بخش » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « مگا داستان » فصل: « حیوانات وحشی نجات بخش »

1 Likes

اونجا for یعنی به خاطرِ، پس طبیعتا نمیشه به جاش از with استفاده کرد

4 Likes