ارزیابی کتاب کشتن مرغ مقلد

ارزیابی کتاب کشتن مرغ مقلد
none 5.0 1

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از کتاب « کشتن مرغ مقلد » نرم افزار «زیبوک» است.
توضیح مختصری از این دوره:

سطح: 5

3 پسندیده

این کتاب حرف نداره. هم داستان شیرینش، هم راوی فوق العادش. با اینکه یک بار خوندمش باز دوست دارم یه بار دیگه بخونمش.

3 پسندیده

داستان خیلی قشنگ و عمیقی داره
دیالوگ هایی که رد و بدل میشه با لهجه س و ممکنه تازگی داشته باشه چه شنیدن و چه دیدن کلمات و گرامر؛ لذا توجه داشته باشین که گیج نشین‌