تالار زبانشناس

ارزیابی کتاب کشتن مرغ مقلد

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از کتاب « کشتن مرغ مقلد » نرم افزار «زیبوک» است.
توضیح مختصری از این دوره:

سطح: 5

3 Likes

این کتاب حرف نداره. هم داستان شیرینش، هم راوی فوق العادش. با اینکه یک بار خوندمش باز دوست دارم یه بار دیگه بخونمش.

2 Likes