تالار زبانشناس

Do you even have the faintest idea what I'm talking about? Well, in Engl

ترجمه لطفا

Do you even have the faintest idea what I’m talking about?

==================
این تاپیک مربوط به اپیزود« have to » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « کارگاه تلفظ تیم »

1 Likes

آیا شما ایده‌ای هتا اگر ضعیف درباره‌ی آنچه سخن می‌گویم دارید؟

4 Likes

اصلا میدونی، من در مورد چی حرف می‌زنم؟

3 Likes