تالار زبانشناس

تفاوت استفاده از فعل to find و فعل found

She went to Japan to find a golf coach
در جمله بالا که زمان گذشته است از فعل to find استفاده شده است درحالیکه در ادامه درس از found هم استفاده شده است
دلیل این تفاوت کاربرد چی هست؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« درس داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « مقدمه ای بر بسته انگلیسی قدرت »

4 Likes

سلام
to find حالت مصدری هست
و found گذشته اون.
اینجا در حقیقت یکی از کاربردهای مصدر هست یعتی وقتی بخوای هدف از کاری رو بیان کنی باید از مصدر استفاده کنی.

برای نشان دادنِ هدف یا قصد یک عمل:

در این حالت to معنای یکسانی با in order to یا so دارد.
مثال:

She came to collect her pay cheque.
(.او برای وصول کردنِ چک حقوقی خود آمد)

The three bears went to find firewood.

تو اینجا توضیح مبسوطش هست

1 Likes

بسیار ممنون از توضیحتون

1 Likes