تالار زبانشناس

کاربردهای would در جمله

He was scared that someone would steal it

سلام در جمله بالا چرا از would استفاده شده؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی تکه‌ی طلا » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

2 Likes

برای بیان امری که در گذشته قراره رخ بده یعنی آینده‌ای که در گذشته است

5 Likes