تالار زبانشناس

معنی عبارت زیر چیست؟

Hewas a talented man, but very fond of wild company and drinking.

اینو چجوری ترجمه میکنی؟
منظورش ازینکه او به wild company خیلی علاقه داشت چیه؟

==================
این تاپیک مربوط به فصل« فصل 03 » در نرم‌افزار «زیبوک» است.
مجموعه: « کتاب های متوسط » کتاب: « بازار پوچی »

3 Likes

سلام
من این جمله رو توی درسی که شما گفتین، پیدا نکردم.
اما wild company اسم یک کارخانه ی معروف تولید مواد غذایی هست. که اینجا احتمالا منظورش علاقه به تولیدات غذایی اون کارخانه هست.

3 Likes