تالار زبانشناس

زمان فعل زیر چیست؟

And NLP is designed to help you kind of control your brain a little better.
در جمله بالا زمان فعل چیست؟
اگر گدشته است چرااز is استفاده شده است؟ اگر زمان حال است designed چرا ed گرفته؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« تسلط بر بینش » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « تسلط بر بینش »

4 Likes

سلام دوست عزیز.ابن جمله مجهول حال هستش.تو جملات مجهول تاکبد روی فعل هست و نه فاعل.
معنی ش میشه NLP طراحی شدهبرای کمک به شما

7 Likes

سلام

2 Likes

بسیار ممنونم دوست عزیز

1 Likes

زمان های مجهول خیلی مهم هستن. قسمت سوم فعل اومده برای همین ed گرفته.
It was designed by a great architect.

2 Likes

سلام …زمان نیست .مربوط به ساختار passive است .

1 Likes