تالار زبانشناس

انواع ماضی

Tom has always sneered at Allen and he has always said “when the light turns green Let’s Race.” And each day, from one month ago until now Allen has said “alright, you’re on.”

از جه نوع ماضی در جمله استفاده شده ؟
تو ترجمه اش گیر ک رد م در مورد زمانش

==================
این تاپیک مربوط به درس« درسنامه دیدگاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « مسابقه - درسنامه اصلی »

1 Likes

سلام بر شما
Have, has+p.p =ماضی نقلی
Has said یعنی
گفته است.

1 Likes

سلام نسیم جان
مرسی بایت پاسخگویی
اگر ماضی نقلی هست پس چزا always استفاده میکنه
مگه الویز برای ماضی و حال استمراری نیست

1 Likes

همیشه به شما گفته ایم که اینقدر روی نکات گرامری، دقیق نشوید !

جمله ی فوق از نظر فارسی مشکلی داره ؟ هم always داره و هم ماضی نقلیه :wink:

2 Likes

ببینید ماضی نقلی در اصل همون حال کامل انگلیسی زبوناست. و اتفاقا وجود قیودی چون always,never,ever,… خودش نشانه حال کامله.
هیچ مشکلی هم تو معنا نداره.
ما میگیم : I have always said
من همیشه گفته ام…

1 Likes

دقیقا.
سوالات گرامری زیاد پرسیده میشه که من برخیشو خودم اصلا نخوندم نکاتشو بلکه میرم سرچ میزنم تا ببینم چی هست اصن

1 Likes

نرود میخ آهنین در سنگ فرو

1 Likes