تالار زبانشناس

کاربردهای کلمه ی just در جمله

رهنمایی.
کاربرد just اینجا چی میشه؟
but the dragon just took the food and still attacked the village.
بنظرم معنی فقط نمیده… جمله جالب نمیشه اگر معنی فقط بگیره…

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جورج و اژدها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

5 Likes

درود
برابر است با «همان زمان، یک دفعه، درلحظه، در دم، زود، ناگهان و…‌.»

the dragon just took the food and still attacked the village.
اژدها در دم خوراکی‌ها را خورد و باز به ده حمله کرد.

9 Likes

ممنونم از پاسختون…

3 Likes

اینجا هیچ معنی ای نمیدهد و فقط حکم fuller word را دارد

1 Likes