تالار زبانشناس

Phil now gives workshops inspiring other people

Give workshop یعنی چی دقیقا؟؟
معنیش پذیرفتن میشه یا برگزار کردن میشه؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی چاق، بیمار، و تقریبا مرده » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های واقعی » فصل: « چاق، بیمار و تقریبا مرده »

1 Likes

اینجا میشه همون برگزاری کارگاه های آموزشی

5 Likes