تالار زبانشناس

دیکشنری لمسی اندروید

سلام علیکم اگرکسی ازعزیزان دیکشنری لمسی برای اندروید میشناسه معرفی کنه یعنی وقتی انگشت روی کلمه بزاری معنی اون را نشون بده