تالار زبانشناس

Let's talk 9 (distraction)

5 Likes

سلام آقا شبتون بخیر :rose::cherry_blossom::bouquet::tulip::blossom::hibiscus:بخاطر طولانی بودن تاآخرش رو گوش ندادم اماتااون حدش رو که گوش دادم خوب بود :ok_hand::ok_hand:باارزوی موفقیتهای بیشتر :sunflower::rose::cherry_blossom::rosette::tulip::blossom::hibiscus: