تالار زبانشناس

ارزیابی مجموعه آن شرلی با موهای قرمز

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از مجموعه « آن شرلی با موهای قرمز » نرم افزار «زیبوک» است.
توضیح مختصری از این دوره:
آن شرلی با موهای قرمز
سطح: 6

3 Likes