تالار زبانشناس

Let's talk 15 (Awaken the Giant Within)

6 Likes

سلام آقا شبتتون بخیروشادی :blossom::hibiscus::sunflower::rose::rose:بسیار عالی بخصوص بااهنگ پس زمینه تون :wink::wink::wink::hibiscus::sunflower::rose::cherry_blossom::rose::sunflower::hibiscus:براتون موفقیتهای بیشتر آرزو دارم :tulip::blossom::hibiscus::sunflower::rose::cherry_blossom:

1 Likes

ممنون ،ممنون،ممنون :tulip::tulip::tulip:
منم عاشق آهنگای پس زمینه ام :joy::grin::joy:
پادکست جالبی بود در کل
اگر وقت داشتید حتما یه نگاهی بهش کنید

2 Likes