تالار زبانشناس

لتس تاک، قدرت حال حاضر

سلام دوستان
امیدوارم حالتون خوب باشه.
به نظر من مشکل بزرگی که اکثر ما باهاش دست و پنجه نرم میکنیم نبودن در زمان حال هست. در این لتس تاک در مورد این موضوع صحبت میکنم:

11 Likes

TNX for sharing this point :writing_hand::+1:

I said it again
Think like an adult
Be like a kid

If you want to enjoy your moments and life, I recommend you do that :sunglasses::grinning:

2 Likes