تالار زبانشناس

کوچیکای تالار🙋

@fatemeh74 جون اشتباه نکن از شما کوچیک ترم هست😉

کیا همسن ما ان‌؟

11 Likes

شما حانم هستید یا آقا :thinking::thinking::thinking:

3 Likes

مگه چند سالتونه شما؟؟؟؟

3 Likes

خانم هستم:blush::smile::smiley::grinning::blush::slight_smile:

ای بابا هی میگه متن خیلی کوتاهه

7 Likes

دقیقا منم بیشتر وقتا این مشکلو دارم:joy::joy:

4 Likes

من ندارم‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌

4 Likes

من دارم میرم ۱۵ سالگی

4 Likes

مثلا اومدی بگی من مشکل ندارم اه اه برو ببینم قلوه :joy::joy::joy:

1 Likes

من از شما یک سال کوچیکترم😄

4 Likes

متولد چه سالی هستید ؟

3 Likes

هرکس خواست یاد اش بدم که متن کوتاه بذاره پنج تا ملق بزنه تا بهش بگم . :grin::joy:

اشاره مستقیم نمی‌کنم ( @fatemeh74 )

3 Likes

عمرا نمیخام یاد بدی خودم بلدم :grin::grin::wink:

2 Likes

چرا نمی‌ذاری؟ :thinking:

2 Likes

دوس ندارم

2 Likes

اصلا بلد نیستم اما ملقم نمیزنم :stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes:

2 Likes

@p.A.5 نگفتی متولد چه سالی هستی :joy::joy:

2 Likes

متولد ۱۳۸۴

6 Likes

متولد چه ماهی هستید ؟ اسمتونم بگید :joy: ببخشیدا میخام آشنا بشم

3 Likes

پریسا
شهریور:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::slight_smile::slight_smile::slight_smile:

اه چیکار کنم اقا من متنم می خوام همینقد باشه هی میگه کوتاهه😒

5 Likes

عه منم شهریوریم چند شهریوری :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:
بعدشم از دیدنت خوشبختم

3 Likes