تالار زبانشناس

Quinine used

سلام در جمله quinine is used to cure malaria
اینجا to چه نقشی داره؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی کنین » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی دوم »

2 Likes

to be used to do sth
این ترکیب وقتی استفاده میشه که شما عادت به انجام کاری دارین یا دارین از عادت هاتون صحبت می کنید.
i’m used to drink tea every morning

2 Likes

پس اینجا چون quinine استفاده شده به طور مکرر برا مالاریا از
used to استفاده کرده؟

1 Likes

با اجازه ترمه خانم
در اینجا ترکیب مجهول اورده شده

4 Likes

خواهش می کنم این چه حرفیه

من اشتباه گفتم . راه حل آقا ارمین درسته . جمله به شکل مجهول به کار رفته
to be + p.p

1 Likes
4 Likes

خیلی ممنون از جوابتون

2 Likes

سلام because many kinfs of malaria can not be cured using modern drugs anymore
اینجا usingچرا ing گرفته ومعنیش چی هست؟

1 Likes