تالار زبانشناس

Fall,fall down,close down

در جمله apples fall down چرا فقط fall نیاورده؟ به خاطر بودن Up هست که down ا.ومده؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی اسحاق نیوتون » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

4 Likes

در فارسی هم اگر بخواین دقیق تر این رویداد رو توضیح بدین، بجای اینکه فقط بگین سیب افتاد، میگین که : سیب پایین افتاد.

11 Likes