تالار زبانشناس

حرف اضافه ی مناسب

نحوه استفاده از حرف اضافه مناسب بعد از فعل hear رو توی تصویر زیر ملاحظه کنید:

image

5 Likes